Sizning biznesingiz uchun qulay tariflar
Biznesingiz bank xizmatlariga katta mablagʻ sarflamoqdami?
Kichik biznes uchun ma'qul tariflarni taklif etamiz.
Barcha tariflar bo'yicha shartlar amal qiladi:
Naqd pullarni berish
Ish xaqi loyixalariga asosan: bepul
Boshqa maqsadlar uchun: 0,50%
Eksportyor korxonalar uchun: 0,20%
Akkreditivlarga
xizmat ko‘rsatish
2,0% yillik
Konvertasiya
(MB kursiga nisbatan)
Valyutani sotish: 0,30% AQSh doll. (0,5% boshqa valyutalar)
Valyutani sotib olish: 0,10% (AQSh doll. va boshqa valyutalar)

«StartUp» «Онлайн» «Осон» «Фойдали» «Қулай»
Хизмат кўрсатиш тарифига уланиш шарти (абонент тўлови, ойлик) 46 000 сўм, шу жумладан ҚҚС 345 000 сўм, шу жумладан ҚҚС 115 000 сўм, шу жумладан ҚҚС 230 000 сўм, шу жумладан ҚҚС 460 000 сўм, шу жумладан ҚҚС
I. МИЛЛИЙ ВАЛЮТАДАГИ ОПЕРАЦИЯЛАР
Мижознинг миллий валютадаги ҳисобварақларидан пул маблағларини ўтказиш:
Маблағлар Асакабанк тизими ичида ўтказилганда, тарифнинг 1.35-бандидан ташқари ва бир филиал ичидаги тўловлардан ташқари 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Бепул
Маблағларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бошқа банкка ўтказишда:** (Амалдаги тарифнинг “- бошқа пул ўтказмалари бўйича” банди) 30 млн.** cўмгача - бепул, 30 млн.сўмдан ошган қисми учун - 0,30% 200 млн.** cўмгача - бепул, 200 млн.сўмдан ошган қисми учун - 0,10% 50 млн.** cўмгача - бепул, 50 млн.сўмдан ошган қисми учун - 0,40% 100 млн.** cўмгача - бепул, 100 млн.сўмдан ошган қисми учун - 0,40% 300 млн.** cўмгача - бепул, 300 млн.сўмдан ошган қисми учун - 0,30%
Корпоратив карталарга ўтказиш 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%
КАССА ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИЛИШИ
Нақд пулларни юридик шахсларга бериш:
а) иш хақи лойихаларига асосан 1% 1% 1% 1% 1%
в), г) бошқа мақсадлар учун нақд пулларни бериш 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
б) экспортер корхоналар учун 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
II. Хорижий валютада тўловлар
Ўзбекистон Республикаси ташқарисига пул ўтказмалари:
оддий (стандарт муддатларда - ўтказма учун ариза берилган санадан 2 кун) суммадан 0,15%*, максимум 12 млн.сўм+ҚҚС (фақат максимум суммадан ҚҚС тўланади) суммадан 0,15%*, максимум 12 млн.сўм+ҚҚС (фақат максимум суммадан ҚҚС тўланади) суммадан 0,15%*, максимум 12 млн.сўм +ҚҚС (фақат максимум суммадан ҚҚС тўланади) суммадан 0,15%*, максимум 12 млн.сўм +ҚҚС (фақат максимум суммадан ҚҚС тўланади) суммадан 0,14%*, максимум 10 млн.сўм +ҚҚС (фақат максимум суммадан ҚҚС тўланади)
тезкор
Россия рублида, суммасидан қатъий назар* суммадан 5%*** суммадан 5%*** суммадан 5%*** суммадан 5%*** суммадан 5%***
*** Изоҳ: Россия рублидаги пўл ўтказмаси банк кассасига нақд топширилган Россия рубли ҳисобидан амалга оширилганда.
Аккредитив - хорижий валютада
Аккредитивни очиш, амал қилиш муддатини узайтириш ва аккредитив миқдорини кўпайтириш:
в) молиялаштириш манбаси Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ва хорижий кредит линиялари маблағлари ҳисобланган кредитлар доирасида очилган йиллик 1%* йиллик 1%* йиллик 1%* йиллик 1%* йиллик 0.8%*
г), д) бошқа аккредитивлар
Аккредитивларга хизмат кўрсатиш:
г) аккредитив суммасидан 125% миқдорида гаров таъминоти ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган шарти билан, қоплашсиз шартларда бошқа аккредитивларга кафолат ва ҳисоб-китоб хизматини кўрсатиш йиллик 2%* йиллик 2%* йиллик 2%* йиллик 2%* йиллик 2%*
Конвертация
а) Банк томонидан валютани сотиш (МБ курсига нисбатан) 0,30%-АҚШ долл./ 0,50%-бошқа валюталар (Россия рублидан ташқари) 0,30%-АҚШ долл./ 0,50%-бошқа валюталар (Россия рублидан ташқари) 0,30%-АҚШ долл./ 0,50%-бошқа валюталар (Россия рублидан ташқари) 0,30%-АҚШ долл./ 0,50%-бошқа валюталар (Россия рублидан ташқари) 0,30%-АҚШ долл./ 0,50%-бошқа валюталар (Россия рублидан ташқари)
а-1) Банк томонидан валютани сотиш, Россия рублида (МБ курсига нисбатан) 10 фоизгача 10 фоизгача 10 фоизгача 10 фоизгача 10 фоизгача
б) Банк томонидан валютани сотиб олиш (МБ курсига нисбатан), (АҚШ доллари ва бошқа валюталар) -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
б-1) Банк томонидан валютани сотиб олиш Россия рублида (МБ курсига нисбатан), - 10 фоизгача - 10 фоизгача - 10 фоизгача - 10 фоизгача - 10 фоизгача
Qiziqqan bo'lsangiz? Arizani qoldiring!
Bizning mutaxassislar tez orada Sizga murojaat qiladi.
Bir tarifdan boshqasiga qanday oʻtish mumkin?
Xizmat koʻrsatuvchi bank filialiga yozma murojaat orqali tarifni almashtirish mumkin.
Abonent toʻlovi qanday tartibda toʻlanadi (har oyda, har chorakda yoki yilda bir marta)?
Abonent toʻlovi tanlangan tarifga qarab har oyda toʻlanadi.
ONLAYN tarifida 200 mln. soʻmgacha boʻlgan banklararo bepul oʻtkazmalar jami aylanma summasidanmi yoki toʻlov summasidan?
Oyiga 200 mln. soʻmgacha boʻlgan (jami summa) debet aylanmalardan komissiya bepul, 200 mln. soʻmdan oshganda, har bir toʻlov summasidan 0,1% miqdorida belgilanadi.
Ikkilamchi hisobvaraq ochganlik uchun tariflar amal qiladimi?
Ha, amal qiladi.
Made on
Tilda
Murojaat yuborildi
Yuborishda xatolik
Barcha maydonlar to'g'ri to'ldirilishi kerak